คำถามที่พบบ่อย

คำถามทั่วไป

ทำไมเราจึงควรกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเสมอเมื่อเซ็นรับรองสำเนาเอกสาร
เพื่อยืนยันว่าเจ้าของเอกสารสำเนาเป็นผู้นำเอกสารดังกล่าวไปใช้ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ เป็นการป้องกันการปลอมแปลง หรือนำสำเนาเอกสารสำคัญต่าง ๆ ของเราไปใช้อย่างผิดจุดประสงค์
กระเป๋าเอกสารดิจิทัลคืออะไร
คือแอปพลิเคชันที่ทำหน้าที่จัดเก็บเอกสารสำคัญต่าง ๆ ที่สามารถใช้บ่งบอกอัตลักษณ์ของเราได้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ในรูปแบบดิจิทัล โดยที่ผู้ใช้งานสามารถบันทึก แก้ไข หรือส่งไฟล์เอกสารสำคัญไปยังช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
Thai.ID ใช้เปลี่ยนย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์ได้หรือไม่
เนื่องจาก Thai.ID เป็นแอปพลิเคชันกระเป๋าสำเนาเอกสารดิจิทัล และไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับหน่วยงานรัฐที่ให้บริการด้านงานทะเบียนและบัตร แอปพลิเคชันจึงไม่สามารถรองรับบริการแก้ไขข้อมูลหรือโอนย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์ได้ อย่างไรก็ตาม หากต้องการเซ็นรับรองสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อใช้ในธุรกรรมต่าง ๆ ผู้ใช้งานสามารถสแกนหรืออัปโหลดเอกสารสำเนาและเซ็นรับรองด้วย e-Signature รวมถึงแชร์ไปยังช่องทางต่าง ๆ ตามต้องการได้ผ่านแอปพลิเคชัน Thai.ID

คำถามเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน

ข้อมูลที่อัปโหลดแล้วไปเก็บไว้ที่ไหน
ในปัจจุบัน ข้อมูลส่วนตัวจากเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานอัปโหลดขึ้นในแอปพลิเคชันทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตของผู้ใช้งานเท่านั้น โดยที่ทางผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Thai.ID จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
สำเนาที่ทำด้วย Thai.ID สามารถใช้แทนเอกสารตัวจริงได้หรือไม่
เอกสารสำคัญดิจิทัลต่าง ๆ ที่ผู้ใช้สแกนหรืออัปโหลดขึ้นในแอปพลิเคชันสามารถใช้แทนสำเนาเอกสารฉบับกระดาษได้ หากหน่วยงานที่ผู้ใช้ติดต่อทำธุรกรรมด้วยรองรับเอกสารรูปแบบดิจิทัล แต่ไม่สามารถใช้แทนบัตร หรือเอกสารฉบับจริงได้
ต้องใช้อินเตอร์เน็ตหรือไม่
ผู้ใช้สามารถสแกนและอัปโหลดเอกสารต่าง ๆ ได้แม้ว่าจะไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต แต่ผู้ใช้ยังจำเป็นต้องเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต หากต้องการแชร์สำเนาเอกสารไปยังช่องทางออนไลน์

คำถามเกี่ยวกับการใช้งาน

เก็บเอกสารได้สูงสุดกี่ชนิด
ในปัจจุบัน ผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดและจัดเก็บสำเนาเอกสารสำคัญต่าง ๆ ในแอปพลิเคชันได้ไม่จำกัด
แอปพลิเคชัน Thai.ID รองรับภาษาอะไรบ้าง
แอปพลิเคชัน Thai.ID รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนภาษาในแอปพลิเคชันได้ที่ บัญชีของฉัน > ภาษา นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใช้ในการเซ็นรับรองสำเนาได้ตามต้องการอีกด้วย โดยสามารถเลือกได้ในขั้นตอนการเพิ่มข้อความลงบนสำเนา
เลือกชนิดของไฟล์สำเนาเอกสารอย่างไร
เมื่อปรับแต่งและกรอกข้อมูลรับรองสำเนาเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ตัวเลือกแชร์สำเนา จะมีตัวเลือกชนิดไฟล์สำเนาเอกสารรูปแบบ PDF หรือรูปภาพให้เลือกได้ตามต้องการ
หากต้องการตั้งรหัสใหม่ต้องทำอย่างไร
ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสป้องกันการใช้งาน 6 หลักได้ที่ ตั้งค่า > ตั้งค่าการใช้งาน > เปลี่ยน PIN 6 หลัก
e-Signature
Easy, Fast, Secure
บริษัท ฟินีม่า จำกัด
เลขที่ 98 ซอยอารี แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110