เกี่ยวกับ Thai.ID

แอปพลิเคชันทางเลือกใหม่ ที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสาร เพื่อยกระดับการทำสำเนาถูกต้องดิจิทัลให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

เราคือใคร?

ทำไมต้อง Thai.ID

ไทยดอทไอดี (Thai.ID)
เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการเซ็นรับรองสำเนาเอกสารดิจิทัลด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ช่วยให้การทำสำเนาเป็นเรื่องง่าย ๆ ทำได้ด้วยสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ทั้งยังเป็นกระเป๋าอัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity Wallet) ให้คุณได้อัปโหลดทุกเอกสารสำคัญรวบรวมไว้ในที่เดียว

Our Vision

ไทยดอทไอดี (Thai.ID) มุ่งหวังที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสาร เป็นต้นแบบการเซ็นรับรองสำเนาอย่างครบถ้วน ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ของการใช้บริการไทยดอทไอดี (Thai.ID)

เอกสารดิจิทัล 100%

ทำสำเนาดิจิทัลและส่งไฟล์ได้เลย ไม่ต้องปรินต์ ไม่ต้องซีรอกส์

เก็บไว้พร้อมใช้งานทุกเมื่อ

การจัดเก็บเอกสารสำคัญดิจิทัล ได้อย่างเป็นระเบียบพร้อมใช้งาน

สำเนาถูกต้องตามมาตรฐาน

รูปแบบกรอกข้อความกำกับบนสำเนา ที่ถูกต้อง ครบถ้วนและปลอดภัย

ข้อมูลปลอดภัยหายห่วง

มีระบบป้องกันการเข้าใช้งาน ที่ได้มาตรฐาน ทั้งการเข้ารหัส สแกนลายนิ้วมือและสแกนใบหน้า

ช่วยคุณ ช่วยโลก

ไม่ใช้กระดาษ จึงประหยัดค่าถ่าย เอกสารกับจัดส่งและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

e-Signature
Easy, Fast, Secure
บริษัท ฟินีม่า จำกัด
เลขที่ 98 ซอยอารี แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110